นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าได้เร่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมแรงงานคุณภาพ จากการจัดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถทั่วประเทศ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณประธานหอการค้าและประธานสภาอุตสากรรมในทุกจังหวัด ที่จัดกิจกรรมให้ความสำคัญเข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีอดีตศิษย์เก่า ที่ผ่านการฝึกจากศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการหลายท่านประสบความสำเร็จ และขอขอบคุณ นายราชัน ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ด้าน น.ส.สุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ขอบคุณน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจและพนักงานจากสถานประกอบการ เอกชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากกว่า 300 คน และขอขอบคุณนายชัชชัย สุวรรณ เจ้าของร้านเงินพูลแอร์ศิษย์เก่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ที่ประสบความสำเร็จในสาขาช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก มาให้มุมมองในการพัฒนาฝีมือมาตรฐานสากลให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง

ขณะที่นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความรู้ความสามารถกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอบคุณภาคเอกชนที่มาร่วมงานในวันนี้และขอบคุณที่ให้ข้อมูล ในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ ทางสำนักงานจะกลับไปปรับและเพิ่มสาขาวิชาชีพต่างๆให้ตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการ