คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ดีอีเอส) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ดิจิทัลโพล กับความจริงบนโลกโซเชียล” โดยมีนายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เป็นวิทยากร รวมถึงน.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานกมธ.ดีอีเอส นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษา กมธ.ดีอีเอส นายดล เหตระกูล รองกมธ.ดีอีเอส เข้าร่วมงาน

โดยนายดล ระบุว่า การไหลบ่าของข้อมูลบนโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มีอยู่ทุกวัน ทุกเวลา และนับวันยิ่งจะขยายอาณาเขตกว้างใหญ่จนทลายทุกข้อจำกัดของโลกไร้พรมแดน มีทั้งความจริง ความคิดเห็น และความลวงที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ส่งสารทั้งที่เป็นคุณและโทษต่อสังคม ดังนั้นการสัมมนาในวันนี้ จึงหวังเติมเต็มภูมิคุ้มกันให้เท่าทันโลกโซเชียล ผ่านการใช้ดิจิทัลโพล ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษนี้

ด้าน นายนพดล เปิดเผยถึงผลการศึกษา “เสียงของประชาชน ในและนอกโลกโซเชียล” โดยวัดจากประชากรตั้งแต่อายุ 14 ปีขึ้นไป โดยพบว่า ผู้คนที่อยู่นอกโลกโซเชียล มีอยู่ 54.8 ล้านคน สนับสนุนรัฐบาล 31.1 เปอร์เซ็นต์ ไม่สนับสนุน 18.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นพลังเงียบ 49.7 เปอร์เซ็นต์ ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ 61.8 เปอร์เซ็นต์ เป็นคนในโลกโซเชียลที่มี 27.8 ล้านคน สนับสนุนรัฐบาลอยู่ที่ 21.7 เปอร์เซ็นต์ ไม่สนับสนุนรัฐบาล 44.3 เปอร์เซ็นต์ เป็นพลังเงียบ 34 เปอร์เซ็นต์ ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ 90.8 เปอร์เซ็นต์