นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมรัฐสภา มีมติเสียงข้างมากให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ 3 ฝ่าย โดยกำหนดเวลาศึกษา 30 วัน ว่า การที่รัฐบาลเล่นเกมการเมืองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะจะศึกษากี่วันหลักการไม่เปลี่ยนเลย ในวาระ 1 ก็ยังเป็นการรับหลักการ แก้มาตร 256 ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แต่สิ่งสำคัญคือ ถ้าประวิงเวลาไปแล้วจะมีอะไรมายืนยันว่าจะผ่าน หากไม่ผ่านสุดท้ายพรรคร่วมรัฐบาล จะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างไร การดำเนินการทั้งหมดเป็นเพียงการสมคบคิดของพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้น ทั้งๆที่พรรคทราบดีอยู่แล้วว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น ความต้องการของประชาชน ซึ่งรัฐบาลเลือกที่จะยื้อเวลาอยู่ในอำนาจ มากกว่าที่จะทำตามความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ หากรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเลือกความอยู่รอดของตัวเองในตำแหน่งรัฐมนตรีมากกว่าที่จะมาแก้ปัญหาให้ประชาชน เพราะพรรคร่วมรัฐบาลทราบดีอยู่แล้วว่าหากสมาชิกวุฒิสภา ไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถแก้ไขได้ รวมทั้งพรรคฝ่ายค้านจะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกไม่ได้ จะยื่นได้ครั้งคือช่วง พ.ค.-ก.ย.64 ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายรัฐบาล ไม่มีสัญญาณใดๆที่จะมาตอบประชาชนเลยว่าจะสามารรถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ หรือ พรรคร่วมรัฐบาลให้คำมั่นกับประชาชนได้ไหม ว่า ถ้าไม่ผ่านจะถอนตัวกับการร่วมพรรครัฐบาล หรือพรรครัฐบาลรับรองว่าถ้าไม่ผ่านจะยุบสภา ต้องมีคำรับรองที่ชัดเจน เพราะประชาชนต้องการความจริงใจมากกว่าคำขอโทษ หลังพรรคร่วมรัฐบาลรวมหัวกันหักหลังประชาชน และการออกมาขอโทษก็ไม่ได้มาจากความจริงใจของพรรคร่วมรัฐบาล