เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2573 พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ รพ.ตร. เปิดเผยว่า ในวันเกษียณราชการเนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ว่าที่นายแพทย์ใหญ่(สบ8)โรงพยาบาลตำรวจได้ให้เกียรติ มามอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ให้กับ นายยรรยง แป้งหอม หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุในปีนี้

สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นายยรรยง แป้งหอม ซึ่งป่วยด้วยโรคตับ และถูกรับตัวไว้รักษาในวันเกษียณอายุราชการโรงพยาบาลไม่สามารถขึ้นไปร่วมงานเกษียณอายุราชการได้

หลังจากทราบข่าวจากทางคณะกรรมการ ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ท่านจึงได้รีบ ไปมอบของที่ระลึกให้ที่หอพักผู้ป่วยทำให้เกิดความปลาบปลื้มใจและเป็นขวัญกำลังใจต่อนายยรรยงเป็นอย่างยิ่ง กำลังใจจากผู้บริหารสูงสุดที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ให้ความใส่ใจและไม่เคยลืมถึงแม้นท่านกำลังจะเกษียณอายุราชการ