นายคารม พลพรกลาง ส.ส. บัญชรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประท้วงผู้อภิปรายว่าเสียดสี เรื่องเผาบ้านเมืองหรือชายชุดดำ หลายคดียกฟ้อง เป็น ส.ว. อย่ามาเติมเชื้อไฟในสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องหาทางออก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ตอนเราอภิปรายแรงกว่านี้ นี่เป็นการอภิปรายเพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไง ด้าน นายนิยม เวชกามา ส.ส. พรรคเพื่อไทย ประท้วงว่า รัฐบาลที่มาจากการยึดโยงกับประชาชน เป็นการเสียดสีรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ โกงกิน ใส่ร้ายป้ายสี นายชวน กล่าวว่าไม่มีการเจาะจงรัฐบาล เป็นการเล่าให้ฟัง แต่เตือน พล.อ.สมเจตน์ ให้ระมัดระวัง

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิก ส.ว. กล่าวว่า การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตน ส.ว. และส.ส. บางส่วนยื่นหนังสือไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศาลก็รับคำร้องและมีคำวินิจฉัยว่า การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับต้องลงประชามติก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ สุดท้ายรัฐสภาไม่มีการลงมติในวาระ 3 เทียบอดีตกับปัจจุบันก็เหมือนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ดังนั้นรัฐสภาเป็นองค์กรสำคัญของรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ และการยกร่างใหม่ทั้งฉบับจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 256 หรือไม่เพราะกำหนดให้เป็นการแก้ ไม่ใช่ยกร่างฉบับใหม่ และหากจะยกร่างฉบับใหม่ต้องทำประชามติก่อนหรือไม่ หลังเห็นชอบวาระ 3 ไปแล้ว ตนขอสรุปว่า การแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้กลับไปเป็นสภาทาส, การยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 อาจขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ, สถานการณ์ความแตกแยกในปัจจุบัน หลายคนมีทัศคนติเลวร้ายบั่นทอนสถาบัน ไม่เอื้อต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะจะเพิ่มความแตกแยก, แก้ไขเพื่อประโยชน์ของใคร ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นหรือไม่ ประชาชนจะอยู่ดีกินดีไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที่นักการเมืองจะปฏิบัติตามนิติธรรม นิติรัฐ, และตนมีความเข้าใจเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างดี ตนไม่เห็นชอบญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีผลยกเลิกฉบับ 2560 และทุกมาตราเนื่องจากสถาการณ์ปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวย