คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan แสดงควมคิดเห็นถึงการ โกงบัตรทอง โดยมีใจความว่า ทำให้โครงการ ”หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” กลายเป็น “ความเดือดร้อนถ้วนหน้า”ของประชาชนกว่า 800,000 คนในกรุงเทพ พร้อมเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการใช้บัตรทอง ที่ครั้งนายทักษิณ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้ เริ่มนโยบาย ”โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” เพื่อให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่าง ”ทัดเทียม”และ”ทั่วถึง” ทุกคนไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็ตาม และตนก็ได้ทำโครงการนี้ให้สำเร็จ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แต่ปัจจุบัน 19 ปีผ่านมา ถือเป็นโครงการที่ได้ช่วยพี่น้องชาวไทยเป็นจำนวนมากให้มีโอกาสรอดชีวิตจากการเจ็บป่วย ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพทัดเทียมกัน และเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ผู้นำทางการเมืองในช่วงหลัง ไม่มีความเข้าใจในหลักการของโครงการอย่างแท้จริง จึงทำให้ระบบการบริหารจัดการล้มเหลว กลับไปรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง แทนที่จะกระจายอำนาจ และกระจายงบประมาณไปยังรพ.โดยตรง จนทำให้เกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งที่ใช้งบประมาณมากขึ้น. แต่คุณภาพการรักษาพยาบาลตกต่ำลงและในที่สุดปล่อยให้มีการทุจริตกันอย่างมโหฬาร ในหลายระดับ ต่อเนื่องมาหลายปี พรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยให้มีการหาผลประโยชน์บนความเป็นความตาย และบนชีวิตของประชาชนอีกต่อไป ผู้นำต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ทำให้โครงการ #บัตรทอง เกิดความล้มเหลวอย่างในปัจจุบัน แต่ที่จำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้ คือการแก้ไขปัญหาผลพวงจากการปล่อยประละเลยให้มีการทุจริต จนทำให้ประชาชนกว่า 800,000 คนในกรุงเทพต้องประสบปัญหา ไม่มีที่รักษาพยาบาลและแพทย์พยาบาลที่ต้องรองรับผู้ป่วยที่ถูกโอนย้ายมา จนที่เกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลจะรับได้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน