นายสมบัติ บุญงามอนงค์ (บ.ก.ลายจุด) เป็นอดีตแกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง กล่าวว่าวันนี้มาสนับสนุนการชุมนุม กับเพื่อนกลุ่มศิลปะ ส่วนเป็นแกนนำการชุมนุมผู้ที่จะตัดสินใจของน้องน้องนักศึกษา โดยเชื่อว่าจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามาร่วมสนับสนุนการชุมนุมอีกจำนวนมาก และยังมองว่าการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเป็นการตอกย้ำถึงข้อเรียกร้องโดยเฉพาะการแสดงพลังของประชาชนที่นับเป็นหน้าตักใช้ในการต่อรองข้อเรียกร้องกับทางรัฐบาล ขอให้รัฐบาลและรัฐสภา ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง แต่หากไม่มีการตอบ สนองข้อเรียกร้องเชื่อว่าจะมีการ ระดับการชุมนุมในเชิงปริมาณผู้ชุมนุมเพื่อชี้เห็นถึงเสียงของประชาชน

ซึ่งวันนี้เป็นการแสดงออกของประชาชนครั้งหนึ่งหลังจากการรัฐประหารเมื่อปี 2557 เชื่อว่าจะไม่มีการทำปฏิวัติรัฐประหารในช่วงนี้ เพราะการทำครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาผู้ที่คิดตัดสินใจกระทำนั้นก็ถือว่าสุ่มเสียงเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สำเร็จ และมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่รัฐสภาจะปฏิเสธข้อเรียกร้องของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในการพิจารณาวันที่ 23 – 24 กันยายนนี้ ญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องผ่านวาระแรกด้วยเสียงเห็นชอบของที่สภาจำนวนไม่น้อยกว่า 84 เสียง ซึ่งอาจจะสะท้อนว่าเป็นการท้าทายอำนาจประชาชนหากรัฐสภาไม่รับข้อเรียกร้อง ยังเชื่อว่าวุฒิสภาหรือรัฐบาลอาจจะใช้เวทีนี้ในการยื้อเวลา ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ เพราะประชาชาจะลุกไล่ให้ผู้มีอำนาจทำตามข้อเรียกร้อง

ทั้งนี้บริเวณข้างสนามหลวงมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มสามล้อคลองเตยนับ 10 คันมาร่วมแสดงพลังทางการเมืองด้วย