ตัวแทนกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33, 39, 40 ในนาม “ขอคืน ไม่ได้ขอทาน” นำโดย น.สพ.บูรณ์ อารยพล ยื่นหนังสือเรียกร้องให้แก้ไข 3 หมวด 7 ประโยชน์สมทบชราภาพ ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อเสนอให้มีการแปรญัตติเร่งด่วนภายใน 7 วัน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน จากสถานการณ์ช่วงโควิด-19และภาวะเศรษฐกิจ โดยมีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นตัวแทนพรรคเล็กมารับหนังสือ

โดยกลุ่มขอคืน ไม่ได้ขอทาน ยื่น 3 แนวทางแก้ไข ดังนี้
1.ผู้ประกันตนที่ไม่มีสถานะผู้ประกันตนแล้ว หรือกำลังตกงาน ที่มีความประสงค์ขอเงินสมทบชราภาพคืน ต้องได้รับเงินเต็มจำนวนพร้อมผลตอบแทน
2.ผู้ประกันตนสามารถขอกู้เงินสมทบชราภาพในอัตราร้อยละ 80 โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน
3.ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับประโยชน์ชราภาพในรูปแบบบำเหน็จ หรือบำนาญ ตามความต้องการได้

โดย ขณะนี้มีผู้ประกันตนหรือแรงงานกำลังประสบปัญหาทางการเงินจำนวนมาก จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาร้องไปหลายหน่วยงาน ได้รับแจ้งว่าติดเงื่อนไข กฎหมาย จึงต้องให้สภาแก้กฎหมายก่อน

ทั้งนี้กลุ่ม ขอคืน ไม่ได้ขอทาน ให้เวลายื่นญัตติแก้ไขกฎหมาย ประกันสังคม ซึ่งหากยังไม่ได้รับการพิจารณา จะยังคงเดินหน้าเรียกร้องต่อไป