ร่วมพัฒนาสังคมตอบรับวิถีชีวิต New Normal มูลนิธิกรุงศรีจัดโครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา 2563 เต็มใจใช้ความรู้แบ่งปันสู่สังคม” เชิญชวนน้องๆนิสิต/นักศึกษาร่วมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคมและพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน” โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการจะได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิกรุงศรีในการดำเนินโครงการโดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัลรางวัลชมเชย 5 รางวัลรวมเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 60,000 บาทนิสิต/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมส่งโครงการสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่มูลนิธิกรุงศรีโทร. 0-2296-2000 ต่อ 50713, 82445 หรือส่ง E-mail : krungsrifoundation@krungsri.com