ธนาคารกรุงไทยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการพัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 11 กันยายนพ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 12 กันยายนพ.ศ. 2563 เวลา 01.00 น. ได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังเฉพาะการยืนยันตัวตนผ่าน Krungthai NEXT Krungthai Telebanking Krungthai Corporate Online เฉพาะบริการ CGP Download CGP Report DDR Outstanding Bill Upload และ Bulk payment PTT Direct Approve บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์บริการเติมเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบริการชำระค่าภาษีนำเข้า-ส่งออกสินค้าของกรมศุลกากร (e-custom) บริการชำระค่าสินค้าธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและค่าบริการอื่นๆ (e-logistics) บริการค้ำประกันภาษีอากรขาเข้าโดยวิธีวางประกันลอย (e-guarantee)

นอกจากนี้มีบางบริการปิดเพิ่มถึงเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ได้แก่ Krungthai NEXT Krungthai Internet Banking Krungthai Connext บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (e-commerce) สมัครบริการผูกบัญชีและหักบัญชีอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ตสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบรายเดือนรวมทั้งบริการผ่านเครื่อง ATM ที่เกี่ยวกับ Krungthai NEXT และการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center หมายเลข 02 111 1111