ทีเอ็มบีและธนชาต เวลท์ แบงก์กิ้ง โดย คุณพาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องทางการขายลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาการลงทุน TMB | Thanachart Investment Talk หัวข้อ “โอกาสที่คุณเลือกได้ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนกับ ESG Investment” โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณวรรณจันทร์ อึ้งถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี ประเทศไทย (จำกัด) มาร่วมให้ความรู้ด้านการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance) พร้อมแนะนำกองทุนเปิดยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG: United Equity Sustainable Global Fund) ทีมีธีมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และสามารถสร้างชีวิตการเงินที่ดีขึ้นได้ในอนาคต โดยงานจัด ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

(ลำดับภาพจากซ้ายไปขวา)

  1. คุณจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจขนาดเล็ก ทีเอ็มบี
  2. คุณยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี
  3. คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. คุณพาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องทางการขายลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบี
  5. คุณรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  6. คุณธเนศ  ฟังมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจตัวแทนขาย สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  7. คุณวรรณจันทร์ อึ้งถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด