เร่งพิจารณาปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าภาคธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท ตามความเหมาะสมและศักยภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถฟื้นตัวและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเต็มที่ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤติโควิค-19 มาอย่างต่อเนื่องและเตรียมประสานงานกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ ในการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย ภายใต้โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” เพื่อบรรเทาภาระหนี้ของลูกค้า และ ให้สามารถฟื้นตัวกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

“โครงการดังกล่าว มุ่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจทุกประเภท และ ทุกอุตสาหกรรมที่มีเจ้าหนี้หลายราย และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเป็นลูกค้าภาคธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท มีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ หรือผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารบางแห่งอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการเจรจาปรับเงื่อนไขสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และมีช่องทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกค้าภาคธุรกิจให้ได้ข้อยุติร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน โดยธนาคารเจ้าหนี้ทุกธนาคารจะบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกัน ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้า เช่น ปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หาผู้ร่วมทุน ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มีแผนธุรกิจชัดเจนภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร” ธนาคารกรุงไทย พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการภาคธุรกิจซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติโดยเร็ว ลดภาระทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤติ

ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ หน่วยงานสินเชื่อที่ดูแลท่าน และเว็บไซต์ krungthai.com