นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 100 ปี สนค. ได้พัฒนาเว็บไซต์ www.คิดค้า.com ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก และข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อใช้สำหรับวางแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ให้เรื่องการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้น

โดยเว็บไซต์ “คิดค้า” เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดในการทำการค้าสำหรับผู้ประกอบการ พร้อมกับให้บริการข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า โดยในระยะที่ 1 ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานการณ์การค้าของ 3 สินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ใช้นำไปวางแผนทางธุรกิจหรือวางนโยบาย โดยระบบสามารถช่วยชี้เป้าโอกาสทางการค้าผ่านการระบุตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสูง ระบุความเสี่ยงจากคู่แข่งทางการค้า และภายในปีนี้จะเพิ่มข้อมูลสำหรับมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ทุเรียน ต่อไป

ทั้งนี้ เว็ปบไซต์ www.คิดค้า.com เปิดให้บริการระบบในวันครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของ เพื่อยกระดับให้เว็บไซต์คิดค้าเพื่อนคู่คิดในการทำการค้าอย่างแท้จริง โดยในปี 2564 จะต่อยอดเว็บไซต์ให้ครอบคลุมสาขาธุรกิจมากขึ้น เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ เพิ่มข้อมูลโอกาสทางการค้าเชิงพื้นที่ ทั้งรายจังหวัด และรายตลาดส่งออก รวมถึงรวบรวมข้อมูลคู่มือการค้า แก่ผู้ประกอบการ ที่จะทำให้เรื่องขั้นตอนการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย พร้อมกับสร้างแหล่งข้อมูลเคล็ดลับการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ สนับสนุนประเทศไทยเป็นสังคมประกอบการยุคใหม่ในอนาคต