นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “สร้างเจนซี ให้เป็นซีอีโอ” (From Gen Z to be CEO) ผ่านระบบ Zoom conference ว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก จากสถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และ มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

จำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจ เตรียมการในการรับมือ สำหรับซีอีโอเจนซี จะได้รู้ถึงสถานการณ์ของโลก เมื่อโลกเปลี่ยนประเทศไทยก็ต้องปรับตัว โดยต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์การผลิต ใช้การตลาดนำการผลิต ปรับรูปแบบทางการค้าจากรูปแบบออฟไลน์เป็นการค้าออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยโครงการ “ซีอีโอ เจนซี” ของกระทรวงพาณิชย์ จะช่วยทำให้เจนซีประสบความสำเร็จได้ในอนาคตมีผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์มาช่วยแลกเปลี่ยนความเห็น วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ให้เข้าใจว่าการบริหารจัดการแบรนด์ และเจาะลึกแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลก

โดยครั้งแรกในการเริ่มต้นโครงการซีอีโอเจนซี ทั่วประเทศ มี 7 สถาบัน กว่า 1,500 คน เข้าสู่หลักสูตร โดยภายใน 1 ปี กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายจะสร้าง ซีอีโอเจนซี ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศอีกไม่ต่ำกว่า 12,000 คน เพื่อให้เป็นทัพหน้าในการทำการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้