นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า วงเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ล่าสุดมีการกู้เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูจากโควิด-19 แล้ว 3.38 แสนล้านบาท ทำให้ยังมีวงเงินเหลือซึ่งเพียงพอต่อการรับมือหามีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบที่ 2 เกิดขึ้น ขณะที่จากการกู้เงินของรัฐบาลในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 45.82 ยังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังที่ร้อยละ 60 แม้การคาดการณ์ว่าจีดีพีในปี 2563 จะติดลบที่ร้อยละ 5 แต่เชื่อว่าทั้งปีนี้หนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 57.8

ส่วนในปี 2564 ทางรัฐบาลยังมีกรอบการกู้เงินได้จาก พรบ.งบประมาณรายจ่าย 7 แสนล้านบาทจากยอดขาดดุล 6.2 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตามการกู้เงินอาจใช้วงเงินกู้จากต่างประเทศ เนื่องจากต้องเก็บสภาพคล่องในประเทศไว้ให้ภาคเอกชนช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว