นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบร่าง พ.ร.บ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ฝ่ายค้านได้ยื่นเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมาว่า การตรวจสอบรายชื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้เสนอร่างดังกล่าวจำนวน ทั้งสิ้น 132 คน เนื่องจากรายชื่อที่เสนอมาครั้งแรกนั้น มีจำนวน 153 คน

 

จากนั้นได้รับหนังสือจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแจ้ง ว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล จำนวน 21 คน ขอถอนรายชื่อออกไป จึงทำให้เหลือรายชื่อ จำนวน 132 คน ส่วนข้อผิดพลาดด้านข้อความนั้น ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ เตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ทั้งนี้ได้กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันอังคารที่ 1 ก.ย. 2563 แต่ยังไม่ทราบว่า จะสามารถบรรจุวาระเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เนื่องจากมีวาระเรื่อง พ.ร.บ.ยาเสพติด จำนวน 3 ฉบับ ที่เสนอโดยรัฐบาล บรรจุอยู่ในลำดับต้น ๆ จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะบรรจุเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในวันดังกล่าวได้หรือไม่ และต้องดูความเหมาะสมต่อไป