พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวว่า ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้มีมติต่อพระราชกำหนดฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน เนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะต่อขยายไปทั้งเดือนกันยายน

 

ส่วนการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษาของหน่วยงานด้านความมั่นคง พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า การชุมนุมเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ซึ่งไม่มีปัญหาอะไร พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการ นำพ.ร.ก.ฉุกเฉินในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาบังคับใช้กับการชุมนุม ส่วนต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นั้น พล.อ.สมศักดิ์ ย้ำว่าหากการชุมนุมเป็นไปตามกรอบกฎหมายไม่มีปัญหาอะไรแม้ว่าจะกระจายไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

ส่วนกรณีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ตรวจพบที่โรงพยาบาลรามาฯ นั้น ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แถลงในรายละเอียด และเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกันกับการพิจารณาทบทวนมาตรการใหม่ ซึ่งในวันศุกร์นี้จะมีการประชุมในเรื่องที่มีการผ่อนคลายมาตรการไปแล้ว ทั้งการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงการอนุญาตให้เข้าชมกีฬา ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นไม่กระทบกับทั้ง 3 กรณีที่ผ่อนปรนไปแต่ต้องสืบสวนต่อไป