รวมทั้งธนาคารพันธมิตรในเอเชียได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 116 ล้านบาทแก่นักศึกษาชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สถาบันการเงินและธุรกิจในเครือ MUFG ทั้ง 5 องค์กรที่ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ประกอบด้วย MUFG Bank, มิตซูบิชิยูเอฟเจทรัสต์แอนด์แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น, บริษัทมิตซูบิชิยูเอฟเจซิเคียวริตี้โฮลดิ้งส์จำกัด, บริษัทมิตซูบิชิยูเอฟเจนิคอสจำกัด และบริษัท ACOM จำกัดรวมทั้งธนาคารพันธมิตรของ MUFG ได้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในประเทศไทยธนาคารดานามอนในประเทศอินโดนีเซียซีเคียวริตี้แบงก์ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และธนาคารเวียดตินในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

MUFG จะมอบเงินช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านหน่วยงานหลัก 4 แห่ง คือสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศญี่ปุ่นสมาคมนักเรียนฟิลิปปินส์ในประเทศญี่ปุ่นและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่นเงินบริจาคดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือแก่นักศึกษาจาก 4 ประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือต้องพักการเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำพันธกิจของ MUFG ในการสนับสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมของประเทศที่ MUFG มีการดำเนินธุรกิจโดยนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา MUFG ได้ลงทุนจำนวนกว่า 431 พันล้านบาทในสถาบันการเงินชั้นนำได้แก่ธนาคารเวียดตินในเวียดนาม ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในไทยซีเคียวริตี้แบงก์ในฟิลิปปินส์และ ธนาคารดานามอนในอินโดนีเซียนับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน MUFG อย่างโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย

การให้ความสนับสนุนในครั้งนี้นับเป็นมาตรการช่วยเหลือล่าสุดของ MUFG โดยก่อนหน้านี้ MUFG ได้บริจาคเงินเป็นจำนวนรวมกว่า 720 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและคลายผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่นผ่านการดำเนินการต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์การช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในประเทศ 1, 2 เป็นต้น

นายโนริอากิโกโตะรองประธานกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) และ Regional Executive for Asia Pacific ของ MUFG Bank กล่าวว่า “MUFG เป็นกลุ่มสถาบันการเงินระดับโลกที่หยั่งรากลึกในภูมิภาคเอเชียและมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันเราได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็งให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่เรากำลังถูกทดสอบจากวิกฤตครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการช่วยเหลือนี้จะไม่เพียงช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับนักศึกษาที่กำลังประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจระยะยาวในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเครือข่ายของ MUFG การสนับสนุนนี้ยังแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของธนาคารพันธมิตรของเราในการให้ความช่วยเหลือแก่ทุกประชาคมอย่างน่าชื่นชม”

หมายเหตุ –
1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบจากเอกสารข่าววันที่ 24 เมษายน 2563 ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2020/pdf/news-20200424-001_en.pdf
2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบจากเอกสารข่าววันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2020/pdf/news-20200514-001_en.pdf