ด้วยการช่วยบริการในการบริหารกรมธรรม์รถ ให้คำปรึกษาเพื่อบริหารต้นทุน และการบริการประกันภัยลูกหนี้การค้าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างโซลูชันใหม่ๆให้ลูกค้าธุรกิจมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายพีรพงศ์นิธิไกรวุฒิหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจทีเอ็มบีหรือธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีความผันผวนองค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมรองรับกับทุกสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงและให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และจากการรวมกิจการของทีเอ็มบีและธนชาตทำให้เรานำจุดแข็งของทั้ง 2 ธนาคารมาเสริมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้ลูกค้าธุรกิจโดยครั้งนี้ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทธนชาตโบรกเกอร์มาร่วมสร้างสรรค์นำเสนอบริการประกันธุรกิจหลายรูปแบบที่มีความจำเป็นซึ่งได้แก่

1). บริการด้านการบริหารกรมธรรม์รถสำหรับลูกค้าธุรกิจ (Motor Fleet Insurance) องค์กรธุรกิจทั่วไปย่อมมีการใช้งานรถหลากหลายประเภทเช่นรถขนส่งสินค้ารถยนต์ทั่วไปรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์และมักประสบกับความยุ่งยากในการจัดการงานประกันภัยที่มีหลากหลายประเภทซึ่งเกิดจากการซื้อที่ไม่พร้อมกันและจากบริษัทประกันหลายแห่งทำให้เกิดความยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคุ้มครองการจ่ายค่าเบี้ยประกันการบริหารกรมธรรม์ฯลฯทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารธนชาตเราจึงมีความเข้าใจในปัญหาและรู้ว่าลูกค้าธุรกิจต้องการอะไรซึ่งเรื่องต้นทุนและความสะดวกน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ทีเอ็มบีและธนชาต จึงพัฒนาบริการบริหารกรมธรรม์รถแบบกลุ่มให้กับลูกค้าธุรกิจที่ต้องใช้รถหลายประเภทซึ่งทำได้มากกว่าแค่การซื้อประกันภัยรถในราคาพิเศษแต่ให้การดูแลบริการด้านการบริหารกรมธรรม์รถแบบกลุ่มแก่ลูกค้าธุรกิจซึ่งบริการนี้องค์กรสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสรวมทั้งบริการรายงานสรุปกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดพร้อมระบุการต่ออายุประกันภัยและเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระทำให้ธุรกิจมีความสะดวก ประหยัดเวลาและลดต้นทุนเพิ่มความคล่องตัวในการวางแผนและบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2). บริการประกันภัยลูกหนี้การค้า(Trade Credit Insurance)จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทำให้ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินจากคู่ค้ามีความเป็นไปได้สูงด้วยบริการประกันภัยลูกหนี้การค้าจะช่วยคุ้มกันความเสี่ยงให้องค์กรธุรกิจในกรณีลูกหนี้ไม่ชำระค่าสินค้าตามกำหนดหรือลูกหนี้ล้มละลายโดยสามารถวิเคราะห์เครดิตลูกหนี้รวมไปถึงบริการติดตามหนี้โดยมืออาชีพช่วยให้องค์กรธุรกิจประหยัดเวลาและต้นทุนในการติดตามหนี้เพิ่มศักยภาพเพื่อขยายธุรกิจได้เต็มกำลัง

3). บริการให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารความเสี่ยงทรัพย์สิน (Risk Advisory)ปัญหาที่ลูกค้าธุรกิจมักประสบอีกเรื่องก็คือเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงกลับพบว่าประกันภัยที่มีไม่ครอบคลุมทรัพย์สินหรือไม่สามารถเคลมความเสียหายได้ธนาคารจึงมีบริการให้คำปรึกษาจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากบริษัทธนชาตโบรกเกอร์ในการให้คำปรึกษาเรื่องการทำประกันเพื่อการบริหารต้นทุนและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับจัดทำข้อเสนอประกันภัยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าธุรกิจโดยจะมีวิศวกรความเสี่ยงภัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำแนะนำเงื่อนไขความคุ้มครองเพื่อป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุและเมื่อเกิดเหตุอีกทั้งยังมีบริการที่ปรึกษาด้านสินไหมทดแทนเข้ามาดูแลประสานงานกับบริษัทประกันพร้อมการวิเคราะห์และเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ ให้แก่ลูกค้าองค์กรอีกด้วย

“ทีเอ็มบีและธนชาตมั่นใจว่าบริการประกันธุรกิจดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกค้าธุรกิจได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤตสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นผู้นำของทีเอ็มบีและธนชาตในการผนึกกำลังเพื่อนำจุดแข็งของ 2 ธนาคารมารวมกันเพื่อสร้างโซลูชันใหม่ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าธุรกิจของเราเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นต่อไป” นายพีรพงศ์กล่าวสรุป