นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2020” ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ ที่อาคาร True Digital Park ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการประชุมในรูปแบบ Hybrid Webinar ผ่านช่องทางออนไลน์ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลก โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่ www.tradelogistics.go.th/symposium โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับงานสัมมนาในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Logistics” หรือการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้สถานการณ์โควิด-19 รับรู้ทิศทางสถานการณ์ของธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยและของโลกว่าจะเติบโตไปในทิศทางใด ระหว่างปี 2020-2023

ขณะเดียวกัน ยังมีเวทีเสวนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากองค์กรธุรกิจด้านโลจิสติกส์แนวหน้าของเมืองไทยและของโลก อาทิ Sealand – A Maersk, DHL ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุระดับโลก พร้อมรับฟังและเรียนรู้กรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการทำงานจริง

ซึ่งเชื่อว่าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศในปีนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นอย่างมาก หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพราะจะเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะได้รับฟังแนวทางในการรับมือแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์วิกฤต ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาศักยภาพและผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้