นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติ วงเงินงบกลางรายจ่ายกรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน จำนวน 11,800 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งโครงการขุดลอก และกำจัดวัชพืช ผ่าน 5 หน่วยงานในการดำเนินการ ประกอบด้วย กรมชลประทาน 8 โครงการวงเงิน 763 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 2 โครงการวงเงิน 10,000 ล้านบาท กระทรัพยากรน้ำบาดาล 2 โครงการวงเงิน 884.5 ล้านบาท กองทัพบก 1 โครงการวงเงิน 5.8 ล้านบาท กรมเจ้าท่า 1 โครงการ วงเงิน 146 ล้านบาท

ด้านนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติให้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 7,895 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิง วงเงิน 3,219 ล้านบาท ค่าซ่อมบำรุงวงเงิน 1,642 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่องวงเงิน 3,033 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ และค้ำประกัน