นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ได้รัฐบาลประกาศผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน โดยในส่วนภาคการขนส่งสาธารณะ รัฐบาลพิจารณาเห็นชอบให้รถโดยสารสาธารณะสามารถจัดที่นั่งได้เต็ม 100% บนรถโดยสาร ไม่ต้องเว้นระยะห่างที่นั่ง

ดังนั้นเพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางและแผนการเดินทางล่วงหน้า

บริษัทฯเปิดให้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 30 วันทุกเส้นทาง ทุกช่องทาง ผ่าน Call Center 1624, ผ่านเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com, ผ่าน Application NCA Mobile, ผ่าน NCA Social Booking และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบเที่ยวเวลาเดินรถที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเดินหน้าคุมเข้มตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในอาคาร, ด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้โดยสารที่มาใช้บริการ