นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่าว่า ตามที่พรรคชาติพัฒนา จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคมนี้ มีเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค แทนผู้ที่ได้ลาออกไปนั้น เนื่องจาก หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ได้มีกรรมการบริหารพรรค ได้ลาออกไปแล้ว 8 ท่าน จากจำนวน 27 ท่าน และกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันก็ได้ทำงาน มาแล้วประมาณเกือบ 2 ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรค ให้เหมาะสมสำหรับการทำงานทางการเมืองต่อไป

ทั้งนี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา จึงขอลาออกจากหัวหน้าพรรค เพื่อให้สมาชิกพรรค ได้ทำการเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 30 คน เพื่อมาบริหารพรรคชาติพัฒนา ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไป เพื่อให้พรรคมีความพร้อม ในการเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมืองโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนต่อไป

นอกจากนั้น ในการประชุมเรื่องวาระอื่นๆ คงได้มีการหารือกัน และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน รวมทั้งหารือกันถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งประชาชนมีความเดือดร้อน และมีความวิตกกังวลต่อปัญหาเรื่องนี้

 

ชพน.หนุนแก้ รธน. ตาม กมธ.มีมติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอุดช่องว่างของฉบับปัจจุบัน

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยถึงจุดยืนของพรรคชาติพัฒนา ในการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายหลังที่คณะกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ สรุปความเห็น ตามที่หลายฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านและประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดการปรับปรุงอุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ส่วนจะเป็นรายมาตรา หรือทั้งฉบับ ขอให้รอ กมธ. ชุดดังกล่าวสรุปความเห็นก่อน