กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยล่าสุดกรุงศรีได้จัด Krungsri Virtual Business Matching งานเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของกรุงศรีที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำของประเทศซึ่งครอบคลุมช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดคู่เจรจากว่า 100 คู่โดยมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมงานจำนวน 79 บริษัทนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสรีสตาร์ทธุรกิจเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงบริการของกรุงศรีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายตอกย้ำพันธกิจของกลุ่มลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ

นายพรสนองตู้จินดาประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นภาคการเงินสำคัญใน ecosystem ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยบริการทางการเงินที่ครบวงจรและบริการด้านข้อมูลความรู้การเจรจาจับคู่ธุรกิจตลอดจนกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจผ่าน Krungsri Business Empowerment ด้วยศักยภาพความแข็งแกร่งและเครือข่ายทางธุรกิจของกรุงศรีและ MUFG เพื่อสร้างความเติบโตของภาคธุรกิจไทยสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ”

“กรุงศรีพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 นี้เป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมากกรุงศรีจึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในวิกฤตโควิด-19 และให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ที่สอดคล้องกับมาตรการ Social Distancing เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมางาน Krungsri Virtual Business Matching เป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษที่ธนาคารได้นำเทคโนโลยีการประชุมทางออนไลน์มาใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่งส่งผลให้เกิดการเจรจาธุรกิจกว่า 100 คู่นับเป็นการช่วยรีสตาร์ทธุรกิจให้สามารถกลับสู่การดำเนินงานได้เป็นอย่างดีและก่อให้เกิดการว่าจ้างงานด้วย”

การจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์นี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเนื่องจากสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกจากนี้ยังทำให้กรุงศรีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในภูมิภาคได้มากขึ้นโดยในจำนวน 79 บริษัทที่ร่วมงานสัดส่วน 75% เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลและอีก 25% เป็นผู้ประกอบการในต่างจังหวัดทั่วประเทศสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 4 บริษัทซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำของประเทศครอบคลุมช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ที่ร่วมงานในครั้งนี้ได้แก่บริษัททเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้งจำกัด บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) บริษัทดูโฮมจำกัด (มหาชน) และ บริษัทซี.เจ. เอ็กซ์เพรสกรุ๊ปจำกัด

งานเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ Krungsri Virtual Business Matching เป็นส่วนหนึ่งของบริการต่อยอดธุรกิจ Krungsri Business Empowerment ที่เน้นการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจ SME สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีที่พร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในทุกด้าน