นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 ในคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับกรณีที่มีการตบทรัพย์ในกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

โดยนายเรืองไกร กล่าวว่า เรื่องนี้มีความสำคัญเกี่ยวกับชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรรมาธิการบางคนที่อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา144 สืบเนื่องมาจากในวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีการโต้เถียงกัน ในการประชุมอนุกรรมาธิการ และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ ประธานกมธ.งบประมาณฯ64 ได้แถลงว่ากมธ.สนใจติดตามในเรื่องนี้ หลังจากนั้นไม่นาน มีปรากฏว่า อธิบดีกรมน้ำบาดาล ได้ทำหนังสือลับ เสนอไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้ว และมีผู้เกี่ยวข้องจำนวน 2-3 คน

ดังนั้น จึงต้องเสนอต่อนายชวนอีกครั้งเพราะเรื่องนี้มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำใดๆต่องบประมาณแผ่นดินในทางที่ไม่ชอบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ต้องเร่งตรวจสอบโดยเร็ว ถ้ารายงานของสตง.ออกมาชัดเจนแล้ว ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยโดยเร็ว15วัน และสตง.ต้องส่งสำเนาให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)พิจารณาต่อไป