คณะอนุกรรมาธิการศึกษาหาแนวทางการใช้พืชกระท่อม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายเทพไท เสนพงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นเรื่องการใช้ใบกระท่อม ที่บ้านนำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแทนชาวบ้าน นำโดยนายสงคราม บัวทอง กำนันตำบลนำพุ ตัวแทนสาธารณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทน
ปปส.เขต 8 สุราษฎร์ธานี ร่วมให้ข้อมูล

โดยกำนันตำบลนำพุ กล่าวว่า ตำบลน้ำพุได้จัดทำธรรมนูญตำบลในเรื่องการใช้ใบกระท่อม ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดมาตรา 52 เมื่อปี 2559 มีการประชุมชาวบ้านและตกลงร่วมกัน กำหนดให้แต่ละบ้านปลูกใบกระท่อมได้ไม่เกิน 3 ต้น พกพาได้ไม่เกิน 30 ใบ และห้ามนำใบกระท่อมไปผสมกับยาแก้ไอ เป็น4×100 และห้ามนำไปจำหน่าย สามารถใช้ได้เฉพาะในครัวเรือน ซึ่งตลอดระเวลาของการดำเนินการได้รับความร่วมมือกับชาวบ้าน เป็นอย่างดี ไม่มีใครทำผิดรัฐธรรมนูญ

ขณะที่นายศุภรัตน์ กล่อมวิเศษ ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า ต้นกระท่อมทุกต้นมีการขึ้นทะเบียน มีคิวอาร์โค๊ดติดไว้ทุกต้น ตรวจสอบได้ทางGPSและกำลังดำเนินการทำแอปพลิเคชั่น สามารถตรวจสอบได้ว่า ต้นกระท่อมอยู่ตรงจุดไหน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้เข้ามาศึกษาในด้านผลกระทบของใช้ใบกระท่อม ในทางร่างกายไม่พบว่า มีผลกระทบในทางลบ
ตรงกันข้ามใบกระท่อมช่วยในการรักษาโรค อาทิ เบาหวาน เป็นต้น ในทางสมองมีการวัดคลื่นสมอง ไม่พบว่า มีผลกระทบแต่อย่างใด

ด้านนายเทพไท กล่าวว่า ความจริงไม่อยากมาบ้านน้ำพุ เพราะเกรงว่า จะเป็นภาระ เพราะเป็นสถานที่ ที่คนมาศึกษาดูงานตลอดเวลา แต่คณะอนุกรรมาธิการฯ ก็เห็นว่า หากไม่มาก็จะไม่ครบกระบวนการในการศึกษา ซึ่งการมายังสถานที่จริง ก็ได้ประโยชน์ นำไปสู่การแก้ไขกฎหมายปลดล็อกระท่อมออกจากพืชยาเสพติด แต่จะต้องมีแนวทางการป้องกันดูแลเหมือนกันบ้านน้ำพุ ซึ่งบ้านน้ำพุประสบความสำเร็จ เพราะมีผู้นำที่เข้มแข็งอย่างกำนันสงคราม หากเป็นพื้นที่ที่ผู้นำไม่เข้มแข็งก็อาจจะมีปัญหา

The post “เทพไท”นำคณะดูงานบ้านน้ำพุต้นแบบใช้พืชใบกระท่อม appeared first on innnews.