วันนี้ (7 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home พม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม
นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งวันนี้ ตนในฐานะตัวแทนของรัฐบาลได้เดินทางมาพบประชาชนด้วยตัวเอง ด้วยการลงพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมมอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์กลุ่มเประบาง และรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 20 คัน อีกทั้งมอบป้ายงบประมาณสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 2,744,100 บาท
นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนนิคมสร้างตนเองพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ที่มีภารกิจในการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ที่อยู่ในนิคม สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา เป็นต้น โดยได้เยี่ยมชมกิจกรรม ชิม ชม โชว์ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 36 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และส่งมอบนมผงสำหรับเด็กที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 10 ราย เพื่อให้เด็กที่จะโตเป็นอนาคตของชาติมีความแข็งแรง และควรมีโอกาสได้เรียนหนังสือ เพราะการลงทุนด้านการศึกษาจะเป็นโอกาสให้พวกเขาในอนาคต


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคของประชาชนมีอะไรบ้าง และจะได้ช่วยแก้ไขอย่างรวดเร็ว วันนี้ เราจะไม่มาแค่แจกรถเข็น มอบเงิน และจากไป แต่เราจะดูแลและติดตามความคืบหน้าของการช่วยเหลือในระยะยาว เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายว่า กระทรวง พม. ไม่ได้ทำงานเพียงกระทรวงเดียวอีกต่อไป โดยเราจะทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

The post “จุติ” ผนึกเครือข่ายลุย จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยกลุ่มเปราะบาง มอบรถเข็นให้คนพิการ appeared first on innnews.