ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดช่วงนาทีทอง Golden minute เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการมีบ้านทั่วประเทศจองสิทธิ์สินเชื่อแบบ New Normal ผ่าน Application : GHB ALL ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม2563 ตั้งแต่เวลา 12.09 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน 900 ล้านบาท(จองก่อนได้ก่อน) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปีนาน 9 เดือนแรกเดือนที่ 10-36 อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 3.16% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.150% ต่อปี) และเดือนที่ 37-39 อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีเฉลี่ย 3 ปี 3 เดือนอัตราดอกเบี้ยเพียง 2.07% เท่านั้นวงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อหลักประกันฟรีค่าธรรมเนียม 3 ประเภท
1. ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
2. ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน(ผู้กู้สำรองจ่ายก่อนและธนาคารจะจ่ายคืนหลังทำนิติกรรมแล้วเสร็จ) และ
3. ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมทั้งนี้ผู้ที่จองสิทธิ์ต้องสมัครใช้บริการแอป GHB ALL โดยผูกแอปกับบัญชีเงินกู้หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารยื่นคำขอกู้ระหว่าง วันที่ 9-31 สิงหาคม 2563 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ www.ghbank.co.th