นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวสนับสนุนนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่แถลงข่าวว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานคร โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์พรรคจัดทำนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรุงเทพมหานครขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อใช้เป็นแคมเปญในการรณรงค์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้น

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน จำเป็นที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่อันดับ 1 ของประเทศ ต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคพรรคเพื่อไทย ประการสำคัญ พรรคเพื่อไทยไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะพรรคการเมืองที่อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เฉพาะอย่างยิ่ง ในห้วงเวลาที่ประชาชนประสบภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ จึงนับเป็นข้อมูลใหม่ต่อการตัดสินใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้ตัดสินใจ จึงใคร่ขอให้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ได้พิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง

ทั้งนี้ ตนเคยให้ความเห็นต่อสาธารณะไว้ว่า อยากเห็นนายชัชชาติ เป็นผู้ว่ากทม.ในนามพรรคเพื่อไทย และขั้นต่อไป คือ เป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทย นายชัชชาติ เติบโตมาจากพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญที่พรรคให้ความไว้วางใจ เมื่อพรรคมีข้อมูลใหม่ ตนคิดว่านายชัชชาติคงทำความเข้าใจกับทีมงานและสาธารณชนได้