นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ของสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ โฆษกกรรมาธิการฯ กล่าวภายหลังการประชุมวางกรอบการทำงานว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันในการเร่งรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาโดยวางกรอบไว้เบื้องต้นจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 – 45 วัน จากที่กรอบของที่สภาอนุมัติไว้ 90 วัน หากสามารถรวบรวมความเห็นของนักศึกษากลุ่มต่างๆ ได้ ก็จะเร่งสรุปความคิดเห็นส่งให้สภาผู้แทนราษฎร เพื่อตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาต่อไป โดยสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้แทนฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้าให้ข้อมูล ในเรื่องของการใช้อำนาจรัฐในการดำเนินคดี กับผู้ชุมนุมตามข้อเรียกร้อง ของผู้ชุมนุมเรื่องการหยุดการคุกคาม นักศึกษาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง พร้อมกับจะเชิญตัวแทนของนักศึกษาเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเชื่อว่าจะเป็นก้าวแรกสำคัญที่พิสูจน์ถึงความตั้งใจในการมุ่งมั่นทำงานของกรรมาธิการชุดนี้ รวมถึงแสดงเห็นว่าเสียงของนักศึกษา จะถูกนำไปเสนอผู้ที่มีเกี่ยวข้องต่อไป

ด้านนายคณวัฒน์ ยืนยันกรรมาธิการฯ ตั้งใจที่จะรับฟังปัญหาของนักศึกษาทุกคนว่า อยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จึงเตรียมที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและนักศึกษาแล้วก็จะเชิญคนที่เคยเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ 14 ตุลา / 6 ตุลา และเหตุการณ์พฤษภาคม 35 มาให้ความคิดเห็น รวมทั้งพร้อมที่จะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนักศึกษาทุกคน แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 กรรมาธิการจึงมอบหมายให้กรรมาธิการบางส่วนเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ พร้อมย้ำอีกว่า จะได้ลบข้อครหา เรื่องของการเตะถ่วง แต่เป็นความตั้งใจของกรรมาธิการฯ จึงขอความร่วมมือ ให้เปิดโอกาสพูดคุยกัน เพื่อให้ประเทศเดินหน้า และเป็นการหาทางออก โดยไม่มีการนองเลือด ให้ทุกฝ่ายได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติวิธี