รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ‘พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต‘ เปิดเผยถึงกรณีที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปรียบเปรยว่า “ขาข้างหนึ่งของเราเป็นโปลิโอคือชุมชน” ว่า เป็นการเปรียบเปรยที่แย่มาก มองด้านเดียว ไม่ได้มองทั้งระบบ ราวกับว่าที่ผ่านมารัฐต้องช่วยเกษตรกรและชุมชนเพียงอย่างเดียว โดยแกล้งละเลยว่ารัฐช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากเพียงใด ทั้งในรูปแบบของภาษีและนโยบาย ยิ่งกว่านั้นรัฐยังละเลยไม่เข้าไปจัดการระบบตลาดเพื่อสร้างความเป็นธรรม กลับปล่อยนายทุนอุตสาหกรรมการเกษตรและผู้ส่งออก เอาเปรียบขูดรีดเกษตรกร กดราคาสินค้าเกษตรอย่างไม่เป็นธรรม

“เกษตรกรไทยในยุคปัจจุบันเขาไม่อยากได้เศษเงินที่รัฐโยนลงไปให้หรอกครับ แต่เขาต้องการให้รัฐและกลไกรัฐทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ลำเอียงเข้าข้างนายทุนต่างหาก แต่คุณสมคิด จะมีปัญญาทำให้เขาได้หรือครับ” รศ.ดร.พิชาย กล่าว

พิชาย