นาย อิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต5 จังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล ขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีคำสั่งระงับพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่พรรคก้าวไกล ร้องเรียนไป กรณี บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ที่ได้นำละครโทรทัศน์เรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ออกอากาศเผยแพร่ซ้ำต่อสาธารณะชนผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี รวมถึงสื่ออิเล็คทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv โดยมีตัวละครชื่อ “หลวงพ่อสิน” ที่รับบทโดย ”กรุง ศรีวิไล” เป็นนักแสดง ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 สมุทรปราการ ที่อาจทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 135 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มีมติแจ้งให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ระงับการออกอากาศรายการโทรทัศน์เรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” และระงับการออกอากาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 9 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ นายอำนาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาพรรคและผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกล กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กกต. ได้ชี้แจงในเอกสารตามที่สื่อมวลชนเผยแพร่ว่า การระงับการออกอากาศละครเรื่องดังกล่าวเพื่อความสุจริต เที่ยงธรรม ในการเลือกตั้งซ่อม จึงอยากให้กกต ตรวจสอบข้อเท็จจริงลึกลงไปว่านำละครเรื่องเพลงรักผาปืนแตกมาฉายซ้ำในครั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดง รู้เห็นด้วยหรือไม่ เพื่อความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้