นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องมีการเร่งผลักดันมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง จากในปัจจุบันที่มีหลายฝ่ายกำลังตั้งข้อกังวลว่ามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไม่เห็นผลเท่าที่ควร ผู้ประกอบการ SMEs ยังคงขาดสภาพคล่องและกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก

โดยมองว่าการเติมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อที่จะรักษาธุรกิจให้ยังคงอยู่รอดเป็นประเด็นที่สำคัญ และการทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนโดยเร็วที่สุดคือการกระตุ้นเงินในกระเป๋าของ ชนชั้นกลางให้ออกมาจับจ่ายใช้สอย ผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายช้อปช่วยชาติ ที่รัฐบาลเคยดำเนินการมาในช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะให้เกิดการจับจ่ายในช่วงปลายปีและสามารถนำเงินที่ใช้ไปหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลใช้งบประมาไม่มากแต่ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และสามารถเลือกทำในเวลาที่เหมาะสมได้