นายฟีลิป ครีแดลกา (H.E. Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยนายกรัฐมนตรี หวังว่า เมื่อเอกอัครราชทูตฯ ไปดำรงตำแหน่งใหม่จะมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในเวทีระดับโลก โดยไทยมีจุดเด่นที่สำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ รอยยิ้มสยาม อาหารอร่อย และธรรมชาติสวยงาม

ด้าน เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชื่นชมประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามและชาวไทยมีอัธยาศัยดี ตลอดจนยินดีที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลให้ประเทศไทยไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน ด้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้จัดกิจกรรม Thai-Belgium Covid Solidarity ซึ่งเป็นโครงการสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือชุมชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่สำคัญร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณเบลเยียมที่สนับสนุนการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป พร้อมขอให้เบลเยียมสนับสนุนการเจรจาดังกล่าวต่อไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างมองเห็นโอกาสซึ่งกันและกันโดยนายกรัฐมนตรีขอให้เบลเยียมพิจารณาการลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในกรอบของอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก และมีศักยภาพในหลายด้าน พร้อมเห็นพ้องว่ายังมีช่องทางเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างกันอีกมาก โดยนายกรัฐมนตรีขอให้เบลเยียมพิจารณาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ในสาขาที่เบลเยียมมีศักยภาพ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทุนของเบลเยียม และพร้อมร่วมมือกับเบลเยียมในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19