โดยครั้งที่ 1 เวลา 09.26น. ขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 29,550 บาท ครั้งที่ 2 เวลา 09.43น. ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 29,600 บาท ครั้งที่ 3 เวลา 10.12น. ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 29,550 บาท ทั้งนี้ล่าสุด ราคาทองรูปพรรณรับซื้อ 28,425.00 บาท ราคาทองแท่งรับซื้อ 28,950.00 บาท ขายออก 29,050 บาท