ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวถึงปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ว่า ในส่วนของการชุมนุมประชาชน และคนรุ่นใหม่ ที่วันนี้ข้อเรียกร้องที่มีความหมายเกินกว่าแค่คำว่า “ยุบสภา” หรือ “ขับไล่เผด็จการ” แต่มันคืออนาคต ปากท้อง และเกียรติภูมิของประชาชนคนไทยทุกคนที่ถูกย่ำยีความรู้สึกมาตลอด สถานการณ์ขณะนี้จึงถือเป็นวิกฤตศรัทธาสูงสุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีต่อสถาบันการเมือง รวมไปถึงระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่กำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมอย่างมาก แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.)อีกกี่ครั้งกี่หน ก็ช่วยอะไรไม่ได้ คงไปต่อยาก หากยังใช้มิติทางการเมืองมาบริหารประเทศ ยังเกรงใจพรรคร่วมรัฐบาล และขั้วการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ เพราะวันนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตในทุกด้าน นายกรัฐมนตรีกล้าพอไหม ที่จะต้องใช้ความเด็ดขาด ต้องใช้ภาวะความเป็นผู้นำอย่างสูง ท่านต้องขีดเส้นใต้ที่ประชาชนและประเทศชาติ

ดังนั้น อย่าเอาคนไม่ดี คนไม่มีผลงาน หรือคนที่มีภาพลักษณ์ที่สังคมกังขามาอยู่ใน ครม.ไม่เพียง พล.อ.ประยุทธ์ จะพัง ประเทศก็จะพังไปต่อไม่ได้ ในช่วงวิกฤตแบบนี้ ต้องการคนที่เก่งจริง รู้จริง และเป็นคนดีสังคมยอมรับมาปกครอง ดังนั้น ครม.ที่จะเกิดขึ้นจากนี้ ต้องเป็นความหวังให้กับประเทศให้ได้ จึงถือเป็นบทพิสูจน์ภาวะความเป็นผู้นำครั้งสุดท้ายพล.อ.ประยุทธ์

อย่างไรก็ตาม ทางออกของประเทศ ไม่ใช่ทางออกของใคร หรือแม้แต่เป็นทางออกของ พล.อ.ประยุทธ์เอง ดังนั้น นอกจากการปรับ ครม. แล้วขอเสนอให้รัฐบาลประกาศไทม์ไลน์ กำหนดระยะเวลาในการบริหารประเทศให้ชัดเจนก่อนยุบสภา พร้อมแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมที่หลากหลายของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง