นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวถึง คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2460 ว่า ในวันศุกร์นี้ จะมีการหยิบยกเรื่องเวลาที่ใช้ในการศึกษา ส่วนเรื่องเนื้อหา ต้องให้ที่ประชุมสรุปได้แล้วว่าต้องแก้อย่างไร ประเด็นไหน ให้สังคมได้รู้ชัดขึ้น ซึ่งมองว่าเนื้อหาก็ต้องรีบสรุปและเวลาก็ต้องกระชับ เพื่อให้ทุกอย่างจบและเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 10 สิงหาคมนี้ แต่ถึงแม้จะดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น แต่ก็อยากแนะนำภาคประชาชนยื่นเสนอร่างรัฐธรรมนูญได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอ กมธ. ซึ่งเมื่อภาคประชาชนยื่นแล้ว จะเป็นการเร่งให้กมธ.หรือรัฐบาล ยื่นร่างประกบ เพื่อให้การดำเนินงานที่เร็วขึ้น และพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนภาคประชาชน ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางแก้ไขที่สมบูรณ์ที่สุด

สำหรับ กมธ.ชุดนี้ จะต้องศึกษาลงไปถึงประเด็น และปัญหา ทำให้มีการทำงานที่ล่าช้า ซึ่งตรงนี้ทำให้พรรคเพื่อไทยมองว่าจำเป็นที่จะต้องเร่งทำ

อย่างไรก็ตาม การแก้รัฐธรรมนูญ จะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมแก้ ซึ่งวันนี้อยากได้รัฐธรรมมูญที่ดี และไม่ช้าเกินไป การเสนอในตอนแรกที่จะมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) แต่การตั้งส.ส.ร.อาจจะทำให้มีความล่าช้า จึงต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้ได้เนื้อหาที่ดีและไม่ช้าจนเกินไป