นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้เดินหน้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการรวบรวมและกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต โดยล่าสุดมีผู้เข้าร่วมแล้ว 13 ราย และได้เปิดจุดรับซื้อลำไยแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาม 2563 ที่ผ่านมา โดยลำไยสดช่อเกษตรกรจะได้รับเงินเพิ่มกิโลกรัมละ 1 บาท จากราคาปกติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับชาวสวนลำไยในการจำหน่ายผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด และจากนั้น ผู้รับซื้อจะนำลำไยกระจายออกไปนอกพื้นที่ และจะช่วยผลักดันให้ราคาลำไยปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ยังได้มีมาตรการเสริมในการเร่งระบายผลผลิตลำไย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคลำไย จ.ลำพูน ปี 2563 ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2563 เพื่อจำหน่ายลำไยและผลผลิตลำไยส่งตรงจาก จ.ลำพูน และยังได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เช่น สุราษฎร์ธานี ระนอง อ่างทอง ช่วยนำลำไยสดของจ.ลำพูน ไปจำหน่ายในจังหวัด

โดยล่าสุด คือ การประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด ทำการเชื่อมโยงตลาดผลไม้ และสนับสนุนการกระจายลำไยพันธุ์อีดอ จากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จ.ลำพูน ปริมาณ 3.6 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และช่วยให้ผู้บริโภคในภาคใต้ ได้บริโภคลำไยส่งตรงจากสวน