กรมการขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 และ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น สำหรับผู้ที่จองคิวของวันที่ 27 กรกฎาคม ให้ติดต่อสำนักงานขนส่งที่ได้จองคิวไว้ เพื่อขอเข้ารับบริการ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขณะที่การจองคิวออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สำหรับระบบ iOS Link: https://apple.co/2GIHARd ส่วนระบบแอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO

นอกจากนี้ ใบอนุญาตขับรถที่หมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโดยให้ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกันภัยรถทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจยังให้ความคุ้มครอง

ขณะเดียวกัน การต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดที่ต้องมีการอบรม กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อที่สำนักงาน เฉพาะผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ส่วนใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี ไม่ต้องอบรม