พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางไปตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จ.ขอนแก่น, จ.มหาสารคาม, จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งในช่วงเช้า ได้ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม แล้ว

สำหรับในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปตรวจราชการและติดตามขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 6 ด้าน ของ จ.กาฬสินธุ์และ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งทั้งทราบว่าทั้งสองจังหวัดได้ดำเนินการ นำนโยบายเร่งด่วนทั้ง 6 ด้าน ทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง, น้ำท่วม, หนี้นอกระบบ, ที่ดินทำกิน, ยาเสพติด และการส่งเสริมกีฬา ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปแล้ว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม มีแนวโน้มบรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม นายประสาน ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 ด้าน ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้ฝากความปรารถนาดีและขอบคุณ จังหวัดทั้งสองและข้าราชการทุกคน ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศด้วยดีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ให้ความร่วมมือป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข

จากนั้น นายประสาน ได้เป็นประธานการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมให้การต้อนรับ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จังหวัดละ 600 ถุง