นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงข่าว กรณีที่ไม่ร่วมเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังนักศึกษา โดยนายวิโรจน์ กล่าวว่า เหตุผลแรกคือ การกันไม่ให้มีการส่งรายงานการประชุมของสภาให้กับนายกรัฐมนตรีได้พิจารณา เห็นได้จากการโหวต แค่รับฟังนายกรัฐมนตรียังไม่สามารถทำได้ แล้วจะมีคนกลางทำไม เหตุผลข้อ 2 คือมีความเหลือมล้ำ ในการใช้อำนาจในการกีดกันประชาชนนักศึกษาที่มีข้อเสนอ 3 ข้อถูกดำเนินคดี แต่คนที่มาชื่นชมกลับไม่โดนกระทำอะไรเลย และเหตุผลข้อสุดท้าย 3.สภามีกมธ.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้นการตั้งคณะกมธ.ขึ้นมาใหม่นั้นเป็นการดึงเสียงข้างมากให้เป็นฝั่งรัฐบาล และเป็นการทำงานทับซ้อน

ขณะที่ นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า กมธ.พัฒนาการเมือง มีการเชิญนักศึกษามาตั้งแต่มีแฟลชม็อบ แต่สิ่งที่จะทำต่อไปคือจะเข้าสังเกตการของการชุมนุม เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ผิดหรือไม่ และชี้แจงประชาชนหากถูกคุกคามหรือกดดัน สามารถส่งข้อร้องเรียนมาที่กมธ.ได้ ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุด กมธ.จะมีการจัดเวที ที่จ.พิษณุโลก ในวันที่25 กรกฎาคมนี้ แต่ก็ถูกกดดันในด้านต่างๆ นี่คือข้อพิสูจน์ว่ารัฐไม่มีความจริงใจ และนี่เป็นการดูถูกสติปัญหาของประชาชน

พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่รัฐอยู่กับประชาชน ความปลอดภัยของประชาชน เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ขอให้ทำหน้าที่ของตนเอง