นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าทางสมาคมฯ ต้องการให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล เร่งแก้ปัญหาพันธุ์ข้าวของไทยที่ไม่ได้มีการพัฒนามากว่า 20 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และดูแลค่าเงินให้อ่อนค่าลงอยู่ในระดับ 32.50 -33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ข้าว 10 ปี ให้มีความต่อเนื่อง

โดยต้องให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่ตลาดต้องการ เช่น ข้าวพื้นนุ่ม และเร่งรัดการรับรองพันธุ์ข้าวเพื่อให้ไทยมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆในการทำตลาด ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้

อย่างไรก็ตามภาคเอกชน มองว่า การทำงานของกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เชื่อมโยงกัน และสานต่อยุทธศาสตร์ข้าวอย่างจริงจังจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนดีขึ้น