ร้อยตำรวจโทเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกทำได้ 3.14 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 32.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ทั้งเงินบาทที่แข็งค่ากว่าคู่แข่ง รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง ร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมดทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้นำเข้าข้าวสำคัญ นิยมบริโภคข้าวพื้นนุ่มซึ่งประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้ และราคาก็ไม่สามารถแข่งขันได้ โดยราคาข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ของไทยราคาอยู่ที่ 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน รวมทั้งการระบาดของโควิด-19 กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง

ทางสมาคมฯจึงได้ปรับคาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวปีนี้เหลือ 6.5 ล้านตัน จากเดิม 7.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบ 20 ปี นับจากปี 2543

ในขณะที่การส่งออกข้าวของอินเดียในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 4.53 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 24 และเวียดนาม ส่งออก 4.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6