น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ ศบค. มีมติเห็นชอบให้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนว่า พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับมติของ ศบค. เพราะเห็นว่า รัฐบาลไม่มีความจำเป็นในการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกต่อไป ทั้งนี้ เพราะคนไทยยังไม่เคยการ์ดตก แต่ที่การ์ดตกล้วนเกิดจากความผิดพลาดและความประมาทเลินเล่อของรัฐบาล ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายพิเศษกับคนไทย เพราะประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 2 เดือนแล้ว แสดงว่าเชื้อภายในประเทศหมดไปแล้ว สิ่งที่ต้องทำก็คือรัฐบาลต้องมีมาตรการที่เข้มงวด ไม่ปล่อยให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามาในประเทศ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลทำงานละหลวมปล่อยให้มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้ ทั้งที่มีการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลยังยืนยันที่จะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปตามมติ ศบค. เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องมีคำครหาต่อพล.อ.ประยุทธ์ อย่างแน่นอน ว่าการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร นอกจากการบังคับใช้เพื่อประโยชน์ความมั่นคงของตัวเอง และควบคุมไม่ให้นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวเท่านั้น ดังนั้น พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินในทันที หากยังดื้อดึงที่จะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปให้ได้ พรรคเพื่อไทยจะยื่นกระทู้สดหรือญัตติด่วนเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงเหตุผลกับสภาอย่างแน่นอน เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจากจะไม่สร้างความปรองดองแล้ว ยังเพิ่มความเกลียดชังและสร้างความแตกแยกให้คนในชาติอีกด้วย