นางวรรธนา มงคลศรี (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ วิทยากรในงานสัมมนา หัวข้อ “Cross Border E-Commerce เพิ่มช่องทาง ปั้นยอดขาย ผ่านการค้าออนไลน์” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) ร่วมกับสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิตัล DITP เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงโอกาสและช่องทางส่งออกสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.thaitrade.com ภายใต้การดูแลของ DITP และ www.klangthai.com ซึ่งมุ่งเน้นตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และอาเซียน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้