โควิด -19 กระทบการท่องเที่ยวหนักคาดว่าในครึ่งปีหลังจะหดตัวกว่า 94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปกว่า 9 แสนล้านบาทมาตรการเราเที่ยวด้วยกันจะส่งผลให้รายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6-6.7 หมื่นล้านบาท หากเทียบกับรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปคิดเป็นสัดส่วน 3.7-6.9% aคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวผู้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันไม่สามารถชดเชยรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปจากการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพฯภูเก็ตเชียงใหม่และชลบุรีได้แต่สามารถชดเชยรายได้ที่หายไปในจังหวัดที่คนไทยนิยมท่องเที่ยวเช่นนครราชสีมาและเพชรบุรีเป็นต้น