วันที่​ 20 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. ณ​ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช​ :

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช