นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.) โพสต์ข้อความเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘เสรี สุวรรณภานนท์‘  กล่าวถึงกรณีการปฏิรูปตำรวจ ว่า ในเรื่องปัญหาของตำรวจ มันเป็นปัญหาทุกมิติ จับตรงไหนก็เจอปัญหาตรงนั้น และมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดในยุคนี้แต่มันเกิดมานานแล้ว เนื่องจากองค์กรตำรวจได้ถูกสร้างรากฐานไว้นานแล้ว จนกลายเป็นวัฒนธรรมตำรวจที่หยั่งรากฝังลึกไปแล้ว มันจึงทำให้ยากแก่การแก้ปัญหา ทั้งนี้ เพราะมันเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์จำนวนมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นส่วนปลีกย่อยหรือในส่วนรวม เพราะตำรวจมีกฎหมายและปืนอยู่ในมือ แต่ว่าไปแล้วมันเป็นปัญญาที่ “คน”เสียเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นก็แก้”ระบบ”ตามมา เพื่อให้งานตำรวจมีประสิทธิภาพ ในการรักษากฎหมาย เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ดีมีสุข

นายเสรี กล่าวว่า เพราะหากตำรวจยังเริ่มต้นด้วยการลงทุนเสียเงิน ในที่สุดก็จะไปจบที่การหาเงิน ซึ่งมันก็ไม่พ้นการทุจริตคอรัปชั่น รีดไถ่ หรือทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเสียเอง เพื่อหาผลประโยชน์หรือช่วยพวกพ้อง ที่เห็นตำหูตำตาชาวบ้านอยู่ทุกวัน และยังมีปัญหาอื่นอีกมากมายที่ควรต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งข้อเสนอการปฏิรูปตำรวจในคราวนี้ เชื่อได้ว่าน่าจะทำให้ตำรวจและสิ่งที่ประชาชนจะได้รับ น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมในมิติต่างๆ ส่วนการขึ้นเงินเดือนให้ตำรวจผมเห็นด้วย โดยต้องทำความเข้าใจว่า การขึ้นเงินเดือนไม่ใช่เรื่องจะทำให้ตำรวจเลิกคอรัปชั่นหรือรีดไถ แต่การปรับขึ้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้ตำรวจนี้ ก็เพื่อให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากเงินเดือนละ 15,000 – 30,000 บาท ดูเหมือนเยอะ แต่หากดูจากรายวันเฉลี่ยแล้วได้วันละ 500 – 1,000 บาท เมื่อพิจารณาในปัจจุบันนี้แล้ว มันไม่ได้มากอะไรเลย เพราะต้องใช้กินอยู่ของตัวเองลูกเมียและคนในครอบครัว อีกทั้ง จะต้องมีค่าที่อยู่อาศัย ค่าเล่าเรียน เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย และอื่นๆอีกจิปาถะเหล่านี้เป็นต้น แค่นี้ก็อยู่กันไม่ได้แล้ว และเรื่องเหล่านี้คงพัฒนาไปสู่งานราชการอื่นๆด้วย

นายเสรี กล่าวทิ้งท้ายว่า หวังว่า การขึ้นเงินเดือนให้กับชั้นผู้น้อยก่อนนี้จะทำให้ตำรวจส่วนหนึ่ง รู้ผิดรู้ชอบที่จะไม่ไปทำอะไรผิดๆอีก เพื่อเป็นหลักประกันให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้น และดำเนินชีวิตให้อยู่กันได้ และหวังต่อไปว่าในส่วนงานราชการอื่นก็ควรได้เพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันหรือใกล้กัน ส่วนใครที่คอรัปชั่นรีดไถ ก็ต้องไปตรวจสอบและเอาผิดเอาโทษกันไป ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน สิ่งเหล่านี้มันเหมือนไก่กับไข่ ว่าอะไรควรจะเกิดขึ้นก่อนกัน จะขึ้นเงินให้ก่อนทำความดี หรือให้ทำความดีก่อนค่อยขึ้นเงิน ซึ่งมันเถียงกันได้ไม่รู้จบ

“การปรับหรือขึ้นเงินเดือนของตำรวจหรือราชการชั้นผู้น้อยก่อนจึงน่าจะทำให้ตำรวจ(รวมถึงราชการอื่น)มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ เพื่อไปดูแลประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ให้ประชาชนทำมาหากินสะดวกคล่องตัว จะได้มีรายได้และจะได้เสียภาษีย้อนกลับมาเป็นเงินที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศได้มากขึ้น รวมถึงกลับมาเป็นเงินเดือนให้ตำรวจและราชการอื่นๆด้วย” นายเสรี กล่าว