นายสุวัจน์ ลิปตภัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึง ผลโพลที่ออกมา คนรุ่นใหม่ ไม่เชื่อมั่นในการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้น เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวัง และกังวล หากพวกเราร่วมกันเสียสละ เพื่อให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็จะได้คนดีเข้ามา เพราะประชาชนคาดหวังมาก แต่ถ้าหากนายกรัฐมนตรีให้โอกาสแก่ พรรคชาติพัฒนาในการเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก็เป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี พรรคไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งสิ้น ทุกวันนี้พรรคฯ อยู่ตรงกลาง ดำเนินวิถี New Normal สนับสนุนนายกรัฐมนตรี เป็นพรรคร่วมรัฐบาล สนับสนุนเสียงรัฐบาล เพื่อให้การเมืองมีเสถียรภาพ ไม่มีการแตกแยก

ขณะเดียวกัน นายสุวัจน์ ยังย้ำอีกว่า การที่รัฐบาลจะอยู่ได้นานหรือไม่นั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเสถียรภาพ และการประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งการปรับคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ประชาชนยอมรับ รัฐบาลก็ไปต่อ ทั้งนี้ การลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายวัลลภ ลิปตภัลลภนั้น เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานทางการเมือง เพราะเล่นการเมืองมานาน บ้านเมืองไม่เคยเจอวิกฤตที่สาหัสเช่นนี้ ประชาชนกังวลในชีวิต และธุรกิจ จึงถึงเวลาตัดสินใจ ที่พรรคฯ จะยอมสละ เปิดทางให้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการนำของนายกรัฐมนตรี

นายสุวัจน์ ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า พรรคชาติพัฒนา ขอยืนยันที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลต่อไป และพร้อมที่จะเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณที่พรรคมีแนวทางสนับสนุนรัฐบาล พร้อมเข้าใจในแนวทางของพรรคฯ โดยยืนยันว่าไม่มีความกดดันหรือการทะเลาะเบาะแว้ง บรรยากาศเป็นไปด้วยดี