วันที่ 18 กรกฎาคม 2563​ ที่จังหวัดพะเยา​ : ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกร ชาวประมง ชุมชนประมงพื้นบ้านรอบก๊วานพะเยา 17 ชุมชน ณ ชุมชนสันแกลบดำ (วัดบุญยืน)

เพื่อรับฟังปัญหาพี่น้องชาวประมงซึ่งมีปัญหาด้านการออกเรือทำประมง เนื่องจากมีการประกาศห้ามทำประมงบนพื้นที่ ที่ชาวบ้านได้ทำประมงมาเป็นเวลานานแล้วจึงทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ และโดนยึดเรือที่ทำกิน​ ทั้งนี้ยังได้ช่วยชี้แนวทางในการทำมาหากินให้แก่พี่น้องชาวประมงอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล ณ มหาวิทยาลัยพะเยา